Studánková stezka

Studánková stezka

11 km - nenáročný terén

Tato naučná stezka měří 11 km a potkáme na ní 6 lesních studánek. Okruh začíná v Proseči na náměstí a vede spolu s cyklotrasou č. 4 a 5 kolem koupaliště, kde odbočí k okraji lesa zvaného „Na Braničkách“. Odtud míří prostřední ze tří cest ke studánce „Pod Makovským kopcem“, pak pokračuje až na Huťáckou silnici a po ní do kopce opět spolu s cyklotrasou č. 5 ke kříži a studánce „U Huberta“ (ta je asi 100 m vpravo v lese). Huťácká vede dál do kopce až k první křižovatce, kde je 30 m vpravo od ní studánka „Prdlavá“. Dále z křižovatky odbočuje vlevo směrem na Mlýnskou linii spolu s cyklotrasou č. 9. Po 1 km je třeba hledat po pravé straně průsek se studánkou „Pod Tereziánským hájem“. Trasa pokračuje kolem Mlýnského kamene až na další křižovatku a za Boudou, asi 200 m pod svahem, je studánka „Studená voda“. Od Boudy vede s kopce cyklotrasa KČT 4021, po cca 1 km odbočuje stezka vlevo na cestu, která nás přivede opět na silnici s cyklotrasou č. 5, po které trasa pokračuje vpravo. Kousek od následující křižovatky u Posekance (pod pískovcovou skálou) najdeme šestou studánku. Poté vede po cyklotrase č. 4 a 5 trasa zpět do Proseče.

studánková stezka