Stromy, které rostou okolo nás

Stromy, které rostou okolo nás

Naučná stezka se nachází na příjezdové cestě k záchranné stanici živočichů a ekocentru Pasíčka směrem od města Proseč. Stezka pomocí tabulí informuje návštěvníky o dřevinách rostoucích v Pardubickém kraji, doplněných o praktickou ukázku konkrétního popisovaného stromu, který je u každé tabule vysazen. Naučná stezka volně navazuje na naučně ekovýchovnou stezku Pasíčka, která se zde také nachází.

pasíčka