Kudy tudy šel tu Yetti

Kudy tudy, šel tu Yetti

7 km - nenáročný terén

Naučná stezka je vybudována na území obce Budislav za účelem představení krás obce návštěvníkům. Seznámí je s bohatou historií obce, ukáže a sdělí více, než nabízejí běžné turistické trasy. Provede je obcí, poukáže na zajímavá místa jak historicky, tak i z hlediska lidové architektury, jedinečné soustavy rybníků atd. Vede obcí po kulturních, historických a architektonických památkách. Na mapě u obecního úřadu, kde je začátek stezky, jsou vyznačena jednotlivá zastavení. Na těch je pak podrobně popsána lokalita. Z hlavní stezky, která je okružní a je přístupná i pro vozíčkáře, je několik odboček, které vedou na další zajímavá místa v okolí obce. Stezka je pohodlně přístupná i pro maminky s malými dětmi a kočárky. Po stezce lze vyrazit i v zimě.

yetti