Naučná stezka Pasíčka

Naučná stezka Pasíčka

2 km - nenáročný terén

Naučně ekovýchovná stezka lemovaná deseti informačními tabulemi, prezentuje životní prostředí a především pak faunu a floru přírodní rezervace Maštale. Dvoukilometrová stezka začíná u záchranné stanice a ekocentra Pasíčka, na jejíž areál navazuje. Přes přilehlé louky pokračuje lesní cestou a dále souběžně s cyklotrasou č. 2 do Boru u Skutče.

 

pasíčka