Suchou nohou mezi vodou

Suchou nohou mezi vodou

Krátká interaktivní naučná stezka se nachází v těsné blízkosti areálu záchranné stanice a ekocentra Pasíčka a tvoří jí soustava drobných vodních ploch a tůní. Stezka návštěvníky provádí přes jednotlivá stanoviště ve formě úkolů, které se týkají zvířecích obyvatel okolního vodního biotopu, jimiž jsou například ledňáček, volavka nebo různí obojživelníci a které lze přímo na stezce pozorovat. Na konci stezky lze úkoly zkontrolovat.

pasíčka