Kolem Štimberka

Kolem Štimberka

4, 8 km - středně náročný terén

Jedná se o naučnou stezku pro pěší o délce cca 4, 8 km, která prochází katastrem obce Poříčí u Litomyšle, zejména kolem vyvýšeného místa s názvem „Štimberk“. Okruh, procházející přírodním prostředím, začíná a končí v centru obce u kulturního domu. Na trase je 10 informačních panelů, které jednotlivá místa popisují z hlediska historického, geologického, archeologického. Nachází se zde také popis místní fauny a flóry. Na trase je umístěna vyhlídka, ze které je za jasného počasí k vidění široké okolí. Informační panely na trase tématické stezky jsou doplněny o QR kódy, které skrývají zkrácený text informačních panelů a také zkrácený text přeložený do anglického jazyka. K dispozici je také propagační materiál v IC Poříčí u Litomyšle. Naučná stezka využívá potenciál přírodního prostředí této lokality, je přístupna občanům všech věkových kategorií, které mají zájem o rozšíření svých znalostí a příjemnou procházku přírodou.

štimberk