Svazek obcí

2017

 • Podání žádosti o dotaci do OPZ na realizaci projektu „Vytvoření nových pracovních míst v mikroregionu Toulovcovy Maštale“. Žádost prošla formálním hodnocením a hodnocením přijatelnosti, věcným hodnocením neprošla.
 • Podání žádosti o záštitu hejtmana Pardubického kraje a podporu Pardubického kraje na akci Cyklo Maštale 2017 a následné obdržení dotace ve výši 30 000 Kč na realizaci této akce z rozpočtu Pardubického kraje.
 • Účast svazku obcí na veletrhu Region Propag v Pardubicích ve dnech 24 – 26. 3. 2017.
 • Tvorba a spuštění nových webových stránek svazku.
 • Podání žádosti o dotaci a následné přijetí dotace na realizaci akce „Oprava zázemí Toulovcovy rozhledny včetně jeho napojení na alternativní zdroj energie a oprava schodů rozhledny“ ve výši 150 000 Kč z programu Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji.
 • Podání žádosti o dotaci a následné přijetí dotace na realizaci akce „Oprava dřevěných rámů na venkovní mapy v mikroregionu Toulovcovy Maštale“ ve výši 60 000 Kč z rozpočtových prostředků Pardubického kraje.
 • Dokončení realizace projektu „Oprava rozhledny Terezky“. Na rozhledně Terezce bylo vyměněno 10 stojen. 2 v prvním patře, 4 ve druhém patře a 4 ve třetím patře rozhledny. Kmeny na stojny byly vysušeny a následně tlakovakuově impregnovány. Tento způsob ošetření kmenů zaručí výrazné prodloužení životnosti na 20 a více let. Celkové náklady akce činily 442 471 Kč, dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje činila 300 000 Kč. Rozdíl mezi skutečnými náklady a dotací uhradil svazek obcí z vlastních zdrojů.
 • Dokončení realizace projektu „Obnova rozcestníků, značení turistických cílů a směrových šipek v mikroregionu Toulovcovy Maštale“. Realizací projektu bylo obnoveno 310 ks rozcestníků a značení turistických cílů, 400 ks směrových šipek a 50 ks výstražných trojúhelníků. Celkové náklady akce činily 215 000 Kč, dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje činila 150 000 Kč. Rozdíl mezi skutečnými náklady a dotací uhradil svazek obcí z vlastních zdrojů.
 • Přípravy a realizace akce Merida Cyklo Maštale 2017. Již 17. ročník tohoto závodu se konal 3. 6. 2017. Akce se konala pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického, čestným hostem akce byl český sportovec a cyklista Jan Smolík, vítěz Závodu míru z roku 1964, který odstartoval všechny závodní kategorie.
 • Přípravy a realizace 6. ročníku akce Novohradský sraz veteránů, který se konal 8. 7. 2017.
 • Realizace projektu „Oprava zázemí Toulovcovy rozhledny včetně jeho napojení na alternativní zdroj energie a oprava schodů rozhledny“. Realizací byla provedena oprava domku obsluhy – zateplení, nátěr a nová střešní krytina, na střechu rozhledny byly umístěny 4 fotovoltaické panely, které zajišťují zdroj energie pro domek obsluhy. 2 akumulátorové baterie o kapacitě 200 Ah zajišťují stálý zdroj energie pro případ nedostatečného slunečního svitu. Celkové náklady akce činily 215 000 Kč, dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje činila 150 000 Kč. Rozdíl mezi skutečnými náklady a dotací uhradil svazek obcí z vlastních zdrojů.
 • Realizace projektu „Oprava dřevěných rámů na venkovní mapy v mikroregionu Toulovcovy Maštale“. Realizací projektu byly opraveny rámy na venkovní turistické mapy, které se nacházejí v centrech členských obcí a v některých místních částech členských obcí mikroregionu Toulovcovy Maštale. V rámu je osazena turistická mapa o rozměru 150 x 150 cm. Bylo opraveno 19 ks rámů, z toho 8 rámů bylo vyměněno kompletně, 11 rámů bylo obroušeno, natřeno ochranným nátěrem a vrchním nátěrem. Vrchní trám rámů byl opatřen stříškou z důvodu prodloužení životnosti. Celkové náklady akce činily 73 766 Kč, dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje činila 60 000 Kč. Rozdíl mezi skutečnými náklady a dotací uhradil svazek obcí z vlastních zdrojů.
 • Podání žádosti o dotaci do programu „Podpora činnosti a provozu turistických informačních center v Pardubickém kraji“ pro rok 2017 a následné přijetí dotace ve výši 37 995 Kč na podporu a činnost turistického informačního centra.
 • Vydání limitované edice turistického deníku v nákladu 250 ks.
 • Přípravy podkladů a vydání stolního kalendáře na rok 2018 v nákladu 2 100 ks.
 • Přijetí dotace ve výši 450 000 Kč na realizaci projektu „Úprava veřejných prostranství v členských obcích mikroregionu Toulovcovy Maštale“ z Programu obnovy venkova. Realizací projektu byla upravena veřejná prostranství v členských obcích mikroregionu. Celkové náklady projetu činily 645 155 Kč. Rozdíl mezi skutečnými náklady a dotací si uhradily členské obce z vlastních zdrojů.
 • Vydání nových propagačních materiálů mikroregionu. Nový „Cykloprůvodce“ byl vydán v nákladu 3 000 ks, nová brožura „Turistické okruhy a naučné stezky přírodní rezervace Maštale“ byla vydána v nákladu 5 000 ks a skládačka obsahující turisticky atraktivní místa mikroregionu byla vydána v nákladu 10 000 ks.
 • Podání žádosti o dotaci do Programu obnovy venkova na rok 2018 na akci „Úprava veřejných prostranství v členských obcích mikroregionu Toulovcovy Maštale“.
 • Podání žádostí o dotaci do výzvy MAS Litomyšlsko pro obce mikroregionu s počtem obyvatel do 200 zaměřené na obnovu a údržbu občanské vybavenosti veřejného prostoru, sportovních zařízení, sakrálních staveb či péči o krajinu.
 • Sezónní zajištění provozu 3 rozhleden a Muzea dýmek.
 • Celoroční zajištění provozu Turistického informačního centra Maštale a turistické ubytovny Toulovec.