Svazek obcí

2013

 • Obdržení dotace z Revolvingového fondu MŽP ve výši 368 186 Kč na realizaci projektu „Systém značení v Přírodní rezervaci Maštale“. Celkové náklady projektu jsou 433 160 Kč. Realizace projektu probíhá od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2014.
 • Optimalizace výdajů svazku, narovnání majetkových vztahů.
 • Byly vytvořeny a vstoupily v platnost nové stanovy svazku.
 • Uzavření partnerské dohody s MAS Litomyšlsko týkající se vzájemné spolupráce a propagace.
 • Získání autorských práv na mapu Přírodní rezervace Maštale v měřítku 1:15 000 pro Sdružení obcí Toulovcovy Maštale.
 • Vydání dotisku cykloturistické mapy mikroregionu Toulovcovy Maštale.Mapa byla aktualizována a vydána v nákladu 2000 ks.
 • Vytvoření a spuštění nových webových stránek sdružení, které jsou vícejazyčné (čeština, němčina, angličtina, polština a francouzština), mají online rezervaci ubytování a v plánu je ještě e-shop. Stránky mají adaptivní design.
 • Vytvoření produktu pro turisty Maštalský quest v rámci spolupráce s geoparkem Železné hory. Na 4 stanovištích v mikroregionu Toulovcovy Maštale naleznou návštěvníci odpovědi na otázky, které pak pomocí číselného kódu zadají v Muzeu dýmek, kde získají indícii do křížovky. Do projektu jsme zapojili rozhlednu Borůvku, planetární stezku a Toulovcovy Maštale. Takových questů je na území několik.
 • Partnerství v soutěži „Letní pecky poznej všecky 2“ pořádané Destinační společností Východní Čechy. Jedním ze stanovišť této soutěže bylo i Muzeum dýmek, kde turisté získali vandrovní knížku a fotili QR kód, který ukrýval otázku.
 • Podání žádosti o dotaci a její schválení na realizaci projektu „Obnova nevyužité plochy pro zkvalitnění trávení volného času občanů, spolků, organizací a turistů“ financované z MAS Litomyšlsko o.p.s. Realizací projektu bude obnovena plocha nacházející se za turistickou ubytovnou Toulovec, bude vybavena prvky pro aktivní trávení volného času spolků, turistů a návštěvníků. Zároveň bude obnovena i společenská místnost nacházející se v sídle SOTM.
 • Propagace svazku v projektu Naučné stezky mikroregionu MAS Litomyšlsko, který realizuje MAS Litomyšlsko o.p.s.
 • Přípravy a realizace akce Cyklo Maštale 2013. Již 13. ročník tohoto závodu se konal 8. 6. 2013, zúčastnilo se ho na 700 závodníků. Účast byla historicky nejvyšší.
 • Rozšíření prodejního zboží o kvarteta a magnetky všech tří rozhleden.
 • Převedení Toulovcovy rozhledny do vlastnictví svazku. Obec Budislav bezplatně převedla Toulovcovu rozhlednu do majetku SOTM včetně kiosku a pozemku, na kterém stojí.
 • Uzavření Toulovcovy rozhledny z důvodu špatného technického stavu. Na základě znaleckého posudku posouzení technického stavu rozhledny a vyjádření statika byla rozhledna 28. 6. 2013 veřejnosti uzavřena.
 • Zmapování a fotodokumentace značení cyklotras a mostků na jednotlivých okruzích na území mikroregionu. Vytvoření dokumentace, která bude využívána pro následné opravy v letošním i příštím roce.
 • Přípravy a realizace akce Novohradský sraz veteránů, který se konal 13. 7. 2013. Závodu se zúčastnilo na 40 posádek, trať měřila 50 km a vedla obcemi mikroregionu.
 • Přípravy a realizace akce Workcamp ve spolupráci s dobrovolnickou organizací INEX SDA. Projektu se zúčastnilo 16 zahraničních dobrovolníků z různých zemí světa. V rámci projektu byly udržovány a opravovány cyklotrasy v mikroregionu Toulovcovy Maštale.
 • Realizace projektu podpořeného z POV. V rámci projektu byly upravovány a udržovány cyklotrasy a mostky v mikroregionu.
 • Osobní prezentace mikroregionu Toulovcovy Maštale na 39. ročníku akce Země živitelka.
 • Zpracování projektů a podání žádosti o dotaci do POV na rok 2014. Záměrem projektu je oprava rozhleden v majetku SOTM.
 • Certifikace informačního centra dle jednotné certifikace turistických informačních center.
 • Přípravy podkladů a vydání stolního kalendáře na rok 2014 v nákladu 1600 ks.
 • Zařazení webových stránek SOTM do reprezentativního vzorku českého webu s cílem jejich dlouhodobého uchování pro budoucí historické a výzkumné účely v rámci projektu Národní knihovny ČR.
 • Propagace rozhleden v projektu malované mapy. Všechny tři rozhledny a Muzeum dýmek budou prezentovány v malované mapě regionu Chrudimska.
 • Uzavření smlouvy na zpracování projektové dokumentace rekonstrukce Toulovcovy rozhledny.
 • Zahájení přípravných prací na 14. ročníku Cyklo Maštale, který se pojede 7. 6. 2014
 • Realizace projektu „Systém značení v Přírodní rezervaci Maštale“. Bylo vytvořeno a označeno 7 okruhů pro pěší turisty v Přírodní rezervaci Maštale, do členských obcí byly umístěny nové venkovní informační mapy, byl vydán informační leták v nákladu 10 tis. kusů a umístěna 4 odpočívadla na výchozí místa.