Svazek obcí

2016

 • Certifikace turistické ubytovny Toulovec certifikátem „Cyklisté vítáni“ pro ubytovací zařízení a certifikace muzea dýmek certifikátem „Cyklisté vítáni“ pro turistický cíl. Cyklisté vítáni je celonárodní certifikační systém, který z pohledu cyklistů prověřuje nabídku a vybavenost stravovacích a ubytovacích služeb, kempů a turistických cílů.
 • Podání žádosti o dotaci a následné obdržení dotace ve výši 20 000 Kč na realizaci akce „Cyklo Maštale 2016“ z rozpočtu Pardubického kraje.
 • Sezónní zajištění provozu 3 rozhleden, 2 informačních center a muzea dýmek.
 • Propagace mikroregionu Toulovcovy Maštale, jeho turistických cílů, turistických a cyklistických tras v aplikaci „Turista v mobilu“. Turista v Mobilu je rádce a pomocník, který vznikl na google play jako první v České republice. Napomáhá při plánování výletů a návštěv zajímavých míst České Republiky.
 • Přípravy a realizace akce Merida Cyklo Maštale 2016. Již 16. ročník tohoto závodu se konal 11. 6. 2016. Závodu se zúčastnilo 1092 závodníků. Akce se konala pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického, který se také osobně akce zúčastnil a odstartoval všechny závodní kategorie.
 • Přípravy a realizace 5. ročníku akce Novohradský sraz veteránů, který se konal 9. 7. 2016.
 • Přijetí dotace na realizaci akce „Obnova rozcestníků, značení turistických cílů a směrových šipek v mikroregionu Toulovcovy Maštale“ ve výši 150 000 Kč z rozpočtových prostředků Pardubického kraje. Realizací projektu bude kompletně obnoveno cykloznačení na celém území mikroregionu včetně značení turistických cílů (skalní útvary, přírodní zajímavosti, místní části, přírodní rezervace, studánky, atd.). Realizací projektu bude obnoveno 310 ks rozcestníků a značení turistických cílů, 400 ks směrových šipek a 50 ks výstražných trojúhelníků. V současné době máme zmapováno poškozeného značení. V průběhu zimy bude zadáno do výroby a na jaře 2017 bude osazeno nové značení. Celkové předpokládané náklady projektu činí 225 000 Kč.
 • Přijetí dotace na realizaci akce „Webkamery a meteostanice v mikroregionu Toulovcovy Maštale“ ve výši 30 000 Kč z rozpočtových prostředků Pardubického kraje. Realizací projektu byly na rozhlednu Terezku, Borůvku a na kostel v Budislavi umístěny kvalitní 3MPx IP webkamery, které zajišťují stálý přenos obrazu a meteostanice, které zobrazují na WEB údaje o aktuálním počasí v dané oblasti. Celkové náklady projektu činily 47 200 Kč.
 • Přijetí dotace ve výši 300 000 Kč na realizaci projektu „Úprava veřejných prostranství v členských obcích mikroregionu Toulovcovy Maštale“ z Programu obnovy venkova. Realizací projektu byla upravena veřejná prostranství v členských obcích mikroregionu. Celkové náklady projetu činily 429 000 Kč. Rozdíl mezi skutečnými náklady a dotací si uhradily členské obce z vlastních zdrojů.
 • Podání žádostí o dotaci do programu Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji na realizaci akce „Oprava rozhledny Terezky“ a „Pořízení stojanů na kola do členských obcí a na turisticky atraktivní místa mikroregionu Toulovcovy Maštale“.
 • Podání žádosti o dotaci do programu „Podpora činnosti a provozu turistických informačních center v Pardubickém kraji“ pro rok 2016.
 • Vydání nových pohledů mikroregionu Toulovcovy Maštale.
 • Rozšíření sortimentu prodávaného na rozhlednách o drobné občerstvení.
 • Přípravy podkladů a vydání stolního kalendáře na rok 2017 v nákladu 2 000 ks.
 • Podání žádosti o dotaci do Programu obnovy venkova na rok 2017 na akci „Úprava veřejných prostranství v členských obcích mikroregionu Toulovcovy Maštale“.
 • Přidělení dotace Pardubického kraje na podporu a provoz Turistického informačního centra ve výši 17 590 Kč na rok 2016.
 • Dvoudenní návštěva našeho regionu z Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru sportu a cestovního ruchu, v čele s radním René Živným. Sdružení zajistilo dvoudenní program a doprovod na turisticky atraktivní místa v mikroregionu.
 • Realizace projektu „Oprava rozhledny Terezky“ podpořeného z programu Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji. Na rozhledně Terezce bude vyměněno 10 stojen. 2 v prvním patře, 4 ve druhém patře a 4 ve třetím patře rozhledny (v loňském roce proběhla výměna 6 ti stojen - 4 spodní stojny a 2 stojny v prvním patře rozhledny). Kmeny na stojny budou vysušeny a následně tlakovakuově impregnovány. Tento způsob ošetření kmenů zaručí výrazné prodloužení životnosti na 20 a více let.V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele. Samotná realizace opravy bude probíhat na jaře 2017.
 • Příprava podkladů pro vydání cykloprůvodce a turistické brožury pro následující sezónu.
 • Podání žádosti o dotaci do programu „Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v PK na rok 2017“.