Svazek obcí

2015

 • Podání žádosti o dotaci a následné poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR a státního rozpočtu na realizaci projektu „Separace bioodpadů v rámci Sdružení obcí Toulovcovy Maštale“
 • Dokončení realizace projektu „Pasportizace a obnova cykloznačení, bezpečnější pohyb a orientace v regionu Toulovcovy Maštale“. Byly označeny všechny sloupky identifikačními čísly, byla spuštěna webové aplikace na našem webu (možnost zoomování mapy, zobrazení jednotlivých cyklotras, náročnosti jednotlivých úseků, zobrazení sloupků a zajímavých míst na trati), veškerá data byla předána záchranným sborům.
 • Podání žádosti o dotaci a následné obdržení dotace ve výši 20 000 Kč na realizaci akce „Cyklo Maštale 2015“ z rozpočtu Pardubického kraje.
 • Dokončení realizace projektu „Obnova Toulovcovy rozhledny – nejnavštěvovanější rozhledny regionu Toulovcovy Maštale“.
 • Slavnostní otevření Toulovcovy rozhledny, které se konalo dne 27. 6. 2015. Akce se zúčastnili někteří zástupci členských obcí, projektant, realizátor stavby a veřejnost. Toulovcovy rozhledna byla po téměř dvou letech znovu otevřena veřejnosti.
 • Přípravy podkladů a vydání skládačky mikroregionu Toulovcovy Maštale v nákladu 10 000 ks.
 • Přípravy podkladů a vydání cykloturistické mapy mikroregionu Toulovcovy Maštale v nákladu 3 000 ks.
 • Propagace turistických cílů mikroregionu na webu Turistika.cz.
 • Prezentace v časopisu Céčko společnosti Centropol, a.s., v letní cestovatelské příloze „Léto 2015“.
 • Přípravy a realizace akce Merida Cyklo Maštale 2015. Již 15. ročník tohoto závodu se konal 6. 6. 2015, zúčastnilo se ho 993 závodníků.
 • Přípravy a realizace 4. ročníku akce Novohradský sraz veteránů, který se konal 11. 7. 2015.
 • Podání žádosti o grant na podporu a provoz Turistického informačního centra na rok 2016.
 • Rozšíření sortimentu turistických suvenýrů o turistickou vizitku města Proseč, turistickou vizitku planetární stezky, keramické zvonečky a píšťalky.
 • Přidělení dotace z Programu obnovy venkova ve výši 300 000 Kč na realizaci projektu „Oprava a údržba cyklotras a rozhleden v mikroregionu Toulovcovy Maštale“.
 • Realizace projektu podpořeného z Programu obnovy venkova na rok 2015. V rámci projektu „Oprava a údržba cyklotras a rozhleden v mikroregionu Toulovcovy Maštale“ bylo na rozhledně Borůvce provedeno chemického ošetření všech dřevěných konstrukcí a byl proveden vrchní nátěr v odstínu pínie. Na rozhledně Terezce bylo vyměněno 6 stojen a bylo provedeno chemické ošetření všech dřevných konstrukcí. Byla provedena oprava a údržba částí cyklotras v obci Perálec, Leština, Nová Ves u Jarošova, Budislav a Poříčí.
 • Přidělení dotace ve výši 50 000 Kč na realizaci projektu „Obnova propagačních cedulí v mikroregionu Toulovcovy Maštale a v jeho partnerských regionech“.
 • Realizace projektu „Obnova propagačních cedulí v mikroregionu Toulovcovy Maštale a v jeho partnerských regionech“ podpořeného z programu „Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v PK na rok 2015“. Bylo obnoveno 36 ks propagačních tabulí o velikosti A1, které jsou umístěny v našich partnerských regionech (Litomyšl, Polička, Hlinsko, Svojanov).
 • Přidělení individuální dotace ve výši 100 000 Kč na realizaci projektu „Výstavba úschovny kol pro návštěvníky mikroregionu Toulovcovy Maštale“.
 • Realizace projektu „Výstavba úschovny kol pro návštěvníky mikroregionu Toulovcovy Maštale“ v rámci poskytnuté individuální dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje. Úschovna kol byla vystavěna za budovou turistické ubytovny Toulovec, je tvořena dřevěnou konstrukcí a má kapacitu pro 30 kol.
 • Přípravy podkladů a vydání stolního kalendáře na rok 2016 v nákladu 2 000 ks.
 • Podání žádosti o dotaci do Programu obnovy venkova na rok 2016 na akci „Úprava veřejných prostranství v členských obcích mikroregionu Toulovcovy Maštale“.
 • Přidělení grantu Pardubického kraje na podporu a provoz Turistického informačního centra ve výši 18 842,00 Kč na rok 2015.
 • Realizace projektu „Separace bioodpadů v rámci Sdružení obcí Toulovcovy Maštale“ v rámci Operačního programu Životní prostředí. Mezi obyvatele jednotlivých členských obcí bylo rozděleno celkem 858 kompostérů pro domácí kompostování.
 • Podání žádosti o dotaci do programu „Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v PK na rok 2016“ na projekty „Obnova rozcestníků a cykloznačení v mikroregionu Toulovcovy Maštale“ a „Webkamery pro mikroregion Toulovcovy Maštale“.
 • Zhotovení virtuální prohlídky Toulovcových Maštalí společností Seznam.cz a její umístění na portál Mapy.cz.
 • Obnova rozcestníků a značení na území obce Budislav.
 • Vybavení turistické ubytovny Toulovec zastiňovacími roletami ve všech pokojích.
 • Příprava pokladů pro vydání skládačky velikosti 2 DL města Proseče.
 • Příprava podkladů pro nové pohledy z mikroregionu.