Svazek obcí

2014

 • Podání žádosti o dotaci do programu „Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v PK“ na projekt „Obnova Toulovcovy rozhledny – nejnavštěvovanější rozhledny regionu Toulovcovy Maštale“ a následné obdržení dotace ve výši 200 000 Kč na realizaci.
 • Podání individuální žádosti o dotaci radního PK na realizaci projektu „Pasportizace a obnova cykloznačení, bezpečnější pohyb a orientace v regionu Toulovcovy Maštale“ a následné obdržení dotace ve výši 150 000 Kč na realizaci.
 • Úspěšné ukončení realizace projektu „Systém značení v Přírodní rezervaci Maštale“ podpořeného z Revolvingového fondu MŽP. Realizace projektu trvala od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2014. Dne 14. 4. 2014 byla provedena kontrola na místě, která neshledala žádná pochybení či nedostatky.
 • Podání žádosti o dotaci a následné obdržení dotace ve výši 20 000 Kč na realizaci akce „Cyklo Maštale 2014“ z rozpočtu Pardubického kraje.
 • Vymalování prostor celé turistické ubytovny, výměna starých přikrývek za nové, doplnění vybavení pokojů (stoly, židle), doplnění vybavení kuchyňky, výměna sprch a dávkovačů na mýdlo v koupelnách.
 • Přípravy podkladů a vydání stolního kalendáře na rok 2015 v nákladu 2 100 ks.
 • Přípravy a realizace akce Merida Cyklo Maštale 2014. Již 14. ročník tohoto závodu se konal 7. 6. 2014, zúčastnilo se ho více než 900 závodníků.
 • Přípravy a realizace akce Novohradský sraz veteránů, který se konal 12. 7. 2014. Byl to již třetí ročník a lze ho označit za nejúspěšnější.
 • Propagace rozhleden a Muzea dýmek v publikaci „Špalíček výletů na každý den jeden“.
 • Podání žádosti o dotaci na podporu a provoz Turistického informačního centra na rok 2015.
 • Podání žádosti o dotaci do Programu obnovy venkova na rok 2015 na akci „Oprava a údržba cyklotras a rozhleden v mikroregionu Toulovcovy Maštale“.
 • Zahájení prodeje základních potřeb a vybavení pro cyklisty.
 • Osobní prezentace mikroregionu Toulovcovy Maštale na 40. ročníku akce Země živitelka v Českých Budějovicích.
 • Osobní prezentace mikroregionu Toulovcovy Maštale na akci Evropské dny v Pardubicích.
 • Přidělení dotace Pardubického kraje na podporu a provoz Turistického informačního centra ve výši 13 516 Kč na rok 2014.
 • Doplnění webových stránek sdružení o rezervační formulář turistické ubytovny Toulovec, zprovoznění facebookového profilu.
 • Výstavba nového oplocení na rozhledně Terezce a Borůvce.
 • Uzavření smlouvy o dílo na rekonstrukci Toulovcovy rozhledny. Rekonstrukce bude ukončena 31. 5. 2015.
 • Vytvoření promo videa a dokumentu k pískovcovým sklepům ve Zderazi.
 • Realizace projektu „Obnova nevyužité plochy pro zkvalitnění trávení volného času občanů, spolků, organizací a turistů“ podaného do výzvy MAS Litomyšlsko. Realizací vnikl nový prostor pro sportovní a společenské vyžití za budovou turistické ubytovny Toulovec a byla vybavena a obnovena společenská a školící místnost.
 • Zahájení realizace projektu „Pasportizace a obnova cykloznačení, bezpečnější pohyb a orientace v regionu Toulovcovy Maštale“ Všechny cyklotrasy na území mikroregionu byly zaznamenány pomocí GPS, každý sloupek má své GPS souřadnice a identifikační číslo, známe informaci o tom, jaké nese značení. Dále budou sloupky viditelně očíslovány a vznikne webová aplikace pro vyhledávání, pohyb a orientaci v mikroregionu. Aplikace bude poskytnuta i záchranným sborům.
 • Vydání nové turistické známky a turistické vizitky. Svou turistickou známku již má i Muzeum dýmek v Proseči.
 • Osazení stojanů po turistické hře „Toulovec Tass“ novými propagačními panely - společnou prezentací oblasti Skutečska a Prosečska.
 • Realizace projektu podpořeného z Programu obnovy venkova na rok 2014. V rámci projektu „Rekonstrukce a oprava rozhleden v mikroregionu Toulovcovy Maštale“ byly natřeny dřevěné podlahy na rozhledně Terezce a vyměněno oplocení. Na rozhledně Borůvce byla opravena konstrukce rozhledny. 3 vnější a 2 vnitřní stojny byly vyměněny.
 • Realizace projektu podpořeného z Programu obnovy venkova na rok 2014 „Zajištění poradenské a provozní činnosti pro mikroregion Sdružení obcí Toulovcovy Maštale“.
 • Podání žádosti o dotaci do programu „Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v PK na rok 2015“ na projekty „Výstavba úschovny kol pro návštěvníky mikroregionu Toulovcovy Maštale“ a „Obnova propagačních cedulí v mikroregionu Toulovcovy Maštale a v jeho partnerských regionech“.