Zderaz

Název obce byl odvozen od vlastníka zdejšího panství, který se jmenoval Zderad. Nejvýznamnějšími památkami obce jsou kaplička sv. Jana Nepomuckého a pískovcová skalní obydlí, která sloužila jako příbytek pro obyvatele i dobytek. Ve Zderazském domku se nachází stálá expozice věnovaná historii obce. Hojně využívaný je i zdejší sportovní areál. Zderaz je výchozím bodem pro návštěvu Přírodní památky Pivnice. V současné době zde žije 287 obyvatel.

zderaz