Perálec

Název obce je odvozen od jména velmože Perare, který měl založit osadu na území dnešní obce. V Perálci se nachází nejstarší sakrální stavba území Mikroregionu Maštale, kterou je gotický kostel zasvěcený sv. Janu Křtiteli s původně románskou věží. K Perálci náleží obec Kutřín, ve které stojí kaple Největějšího srdce Pána Ježíše. Kutřín bývá výchozím bodem turistů při cestách údolím řeky Krounky směrem k hradu Rychmburk. Perálec má 241 obyvatel.

perálec