Nová Ves u Jarošova

Po vyhoření původní obce, založili její obyvatelé ves novou. Odtud tedy dnešní název Nová Ves, který byl později doplněn o bližší určení „u Jarošova“. V obci se nachází kaple sv. Jana Nepomuckého i hojně využívaný areál místního tenisového kurtu. K obci náleží rekreační oblast Vranice, která je nejčastějším výchozím bodem při návštěvách Toulovcových či Městských maštalí a část rekreační oblasti Roudná. Obec má 69 obyvatel.

nova ves