Příluka

Název obce vznikl odvozením od slova „preluka“, tedy průchod údolím, ve kterém se obec nachází. Nejstarší památkou obce je pozdně barokní kaple Panny Marie Karmelské. Nachází se zde Mateřská škola a sportovní areál s obecní hospodou, který je využívaný ke společenským setkáním. Aktivními spolky obce jsou sbor dobrovolných hasičů, HC Příluka a rybářský spolek. Slavným příluckým rodákem je hudebník a herec Jan Vostrčil.

příluka