Planetární stezka

O stezce

Planetární stezka je model sluneční soustavy v měřítku 1:1 miliardě. Tomuto poměru odpovídají velikosti modelů těles znázorňující Slunce a všechny planety naší sluneční soustavy, ale i jejich vzájemné vzdálenosti, které se musí při prohlídce naučné stezky ujít. Na každé zastávce návštěvník najde malý model planety a informační tabuli, na níž jsou uvedeny základní údaje a zajímavosti o dané planetě. Pro lepší orientaci může turistům sloužit mapka stezky a tabulka se vzdálenostmi jednotlivých těles od sebe, které jsou rovněž součástí informační cedule u každého zastavení.

Jestliže se vydáte po této stezce, dozvíte se mnoho zajímavostí a lépe si pak budete umět představit velikosti a vzdálenosti jednotlivých planet naší sluneční soustavy a rozlehlost vesmíru. Pro přiblížení skutečnosti, že sluneční soustava zdaleka není pouze skupinou osmi planet a jejich měsíců rotujících  kolem Slunce, je na stezce kromě nich umístěna i trojice modelů trpasličích planet Ceres, Pluto a Eris a s nimi související pásy asteroidů. Symbolicky je jako poslední zastávka na trase stezky umístěn model vesmírné sondy Voyager I, která putuje za hranice sluneční soustavy a je tak nejvzdálenějším lidským výtvorem.

Současně budete mít možnost poznat malebnou krajinu Prosečska a udělat něco pro své zdraví. Planetární stezku je možné absolvovat pěšky nebo na kole. Celková délka naučné stezky je 8 km a je vhodná pro děti, seniory i maminky s kočárkem. Trasa vede okolo rozhledny Terezky, která se svou výškou 28 metrů zajišťuje překrásný výhled nejen do kraje rodiště spisovatelky Terézy Novákové, podle které získala rozhledna své jméno, ale také můžete vidět Krkonoše, Orlické, Jizerské nebo Železné hory. 

planetární

Autory stezky jsou žáci Základní školy Proseč, kteří ji v roce 2006 vytvořili. Autorem vesmírných těles je MgA. Marek Rejent. V roce 2017 byla stezka aktualizována, opravena a její trasa byla prodloužena až do Proseče, čímž vznikl ucelený okruh.  Autory nové stezky jsou Bc. Ondřej Klofát a Bc. Jan Macháček. K zapojení do projektu obnovy Planetární stezky byl osloven Buzz Aldrin - druhý člověk v historii lidstva, který vkročil na povrch cizího vesmírného tělesa - Měsíce a jediný žijící člen posádky přistávacího modulu Eagle mise Apollo 11. 

Trasa

Stezka začíná u městské knihovny v Proseči modelem Slunce a pokračuje kolem areálu základní školy. Dále vede po západním okraji Proseče souběžně s cyklotrasou č.3 přes osadní část Pastvisko až k místní části Martinice. Po cyklotrase číslo 5 vede trasa dále kolem rozhledny Terezky a pokračuje krátkým úsekem po silnici směrem na Proseč. Na dolní hranici Pasek stezka odbočuje ze silnice směrem vlevo a vede až do Proseče na náměstí Dr. Tošovského, kde končí modelem vesmírné sondy Voyager I.

Velikost a vzdálenost modelů

    vzdálenost po stezce průměr
1. Slunce 139 cm
2. Merkur 58 m 0,5 cm
3. Venuše 108 m 1,2 cm
4. Země 150 m 1,3 cm
4. Měsíc 150 m 0,4 cm
5. Mars 228 m 0,7 cm
6. Ceres 587 m 0,1 cm
7. Jupiter 780 m 14,3 cm
8. Saturn 1,4 km 12,5 cm
9. Uran 2,9 km 5,1 cm
10. Neptun 4,5 km 5 cm
11. Pluto 6 km 0,2 cm
12. Eris 6,9 km 0,2 cm
13. Vesmírné sondy 7,7 km -

 

www.planetarnistezka.cz

planetární