Muzeum dýmek

Muzeum dýmek se nachází v památkově chráněném historickém stavení č.p. 61 s roubenou světnicí průčelím orientovaným směrem do náměstí. Na roubenou světnici navazuje kamenná část se zachovalou černou kuchyní a klenutou komorou a další hospodářské budovy. Zvenku se nachází podsíní na třech dřevěných sloupech, stavba je krytá dřevěným šindelem.

Dům byl postaven v první polovině 18. století a byl obýván do roku 1955. Kolem roku 1727 bylo vystaveno nově celé prosečské náměstí v dnešním tvaru s jednotnými dřevěnými přízemními domky a podsíňkami na dřevěných sloupech. 18. září 1868 došlo k velkému požáru, při kterém shořelo 54 stavení a 16 stodol. Původní dřevěné domky byly pak nahrazeny zděnými staveními. Tento historický domek je jediným dochovaným svědkem tohoto období.

 

muzeum dýmek

V roce 2007 byla provedena rekonstrukce v dolní části obydlí. V bývalých chlévech vzniklo turistické informační centrum a ve stodole expozice dýmek. V roubené části stavby se nachází expozice historie města Proseč.

O deset let později byla v místě původní garáže za muzeem vystavěna zcela nová místnost, která je propojená se současnou expozicí dýmek.

Nově vzniklé prostory rozšiřují pohled na prosečské dýmky, nabízí unikátní expozici putování za historií dýmky, jež popisuje pěstování tabáku na americkém kontinentu, který se dostal do Evropy díky zámořským objevům. Byli to právě námořníci, kteří jako první zkoušeli dýmky kouřit na svých dlouhých cestách.  

 

muzeum dýmek

Dále je zde vyobrazena anatomie dýmky, dýmky v umění a nechybí ani koutek věnovaný detektivu Sherlocku Holmesovi.

Součástí expozice jsou i dýmky slavných osobností, které je Prosečskému muzeu věnovali. Vidět můžete dýmku Dušana Kleina, Jana Kanyzy, Stanislava Zindulky, Františka Filipovského a dalších.

Doplňující a zajímavé informace k jednotlivým exponátům a částem expozice nabídne návštěvníkům elektronický audio průvodce, který je k zapůjčení u obsluhy muzea.

Expozice dýmek

Expozice dýmek je otevřená od roku 2007 a nachází se ve spodní části stavby na místě bývalé stodoly. Podstatné pro novou expozici bylo technické a vizuální řešení vitrín na dýmky tak, aby návštěvníci mohli jednotlivé kousky vidět zblízka a při dostatečném osvětlení.

muzeum dýmek

Byla zvolena koncepce vitríny s vnitřním osvětlením a šikmo vsazeným ochranným sklem, aby se odstranil negativní efekt vlastního odrazu při prohlížení.

Návštěvníci zde zhlédnou množství exponátů, dozví se zajímavosti o výrobě dýmek a historii tohoto řemesla, které je pro prosečsko typické a jež se zde zachovalo doposud. Expozice dýmek prezentuje unikátní kolekci přibližně 300 těchto předmětů od různých prosečských výrobců, časově zahrnuje období od konce 19. století po současnost. Nechybí zde ani vzorky materiálů, ze kterých se dýmky vyrábí a nástroje určené k jejich zhotovení. Dominantou je šlapací soustruh nazývaný draxl.

13. října 2013 daroval Muzeu dýmek svou nejoblíbenější dýmku irského výrobce Peterson Karel Schwarzenberg.

 

muzeum dýmek

Expozice historie města Proseče

Od roku 1961 je v prostorách domku umístěna expozice historie

Prosečska, dobového oblečení, nádobí, keramiky, skla a nábytku. Jsou zde zmíněny i významné osobnosti spjaté s tímto krajem – spisovatelka Teréza Nováková, bratři Mannové nebo Alois Metelák. Podstatná část vystavených předmětů byla převzata z pamětní síně, podařilo se je ale doplnit o řadu dalších věcí získaných od občanů Proseče, většinou darovaných na základě výzev nebo pomocí osobních kontaktů.Vnitřní uspořádání muzea je stejné, jaké bylo ve většině středočeských venkovských chalup. Z kamenné předsíňky se vchází vlevo do hlavní dřevěné světnice, přímo je vstup do černé kuchyně a vpravo do komůrky určené pro děvečku nebo výměnkáře. 

 

muzeum dýmek

Ve vitrínách jsou ukázky krásných výrobků sklářů z posekanecké sklárny (19. století) a několik střepů z ještě mnohem starší sklárny v Záboří ze 17. století.

Velkou část zaujímají expozice dokumentující některá řemesla v Proseči a okolí provozovaná v 18., 19. a ještě na začátku 20. století - barvířství, vyšívání, šití prádla, výroba nitěných knoflíků.

Další vitríny jsou věnovány významným osobnostem, které Prosečí prošly, žily zde nebo se jí významně dotkly. Spisovatelka Teréze Nováková, němečtí spisovatelé Heinrich a Thomas Mannové, Alois Metelák.   

 

muzeum dýmek
květen, červen, září denně 10:00 - 16:00
červenec, srpen denně  9:00 - 17:00
říjen so, ne, sv 10:00 - 16:00
polední pauza   12:00 - 12.30

Mimo otevírací dobu lze muzeum zpřístupnit pro větší skupiny (min. 15 osob) po telefonické domluvě minimálně 1 den předem!

 

vozíčkář   i   cyklisté    úschovna   audio   wifi

 

 

muzeum dýmek

Vstupné:

plné 60 Kč
snížené * 40 Kč
dítě do 6 let, držitel ZTP a ZTP/P do 18 let zdarma
rodinné vstupné (2 dospělí, 3 děti do 15 let) 160 Kč
skupinové vstupné (min 15 osob) 40 Kč

* děti ve věku 6 -15 let, osoby starší 65 let, držitelé průkazu ZTP a ZTP/P

Držitelé Evropské karty mládeže EYCA, rodinných a senior pasů 20% sleva ze základního vstupného.

 

Další informace:

 • Turistická známka č. 2120
 • Turistická vizitka č. 254
 • GPS: 49°48'21.106"N, 16°6'57.744"E
muzeum dýmek

  Kontakt:

  • obsluha muzea: Kateřina Zelenková
  • tel.: 468 000 265, 775 339 104
  • náměstí Dr. Tošovského 61, 539 44 Proseč
  • provozovatel: Mikroregion Maštale, svazek obcí
  • kontaktní osoba: Lucie Oherová
  • mob.: 604 343 536
  • vlastník muzea: město Proseč
  • kontaktní osoba: Ing. Jan Macháček
  • tel: 468 005 026

  www.muzeumdymek.cz

  muzeum dýmek