Posekanecký okruh

Posekanecký okruh

Proseč – Posekanec – Borka – Proseč 

5,9 km – nenáročné

Pěšky z Proseče přes myslivnu Posekanec a Borka do Proseče. Cestou budete procházet místem, kde začínají pískovcové skály a rozhraním mezi smrkovým a borovicovým lesem.

 

místo km od počátku vzdálenost v km k dalšímu bodu značení typ trasy
Proseč 0 2,4 4 cyklotrasa
Huťácká, rozcestí 2,4 0,3 4 cyklotrasa
Posekanec, myslivna 2,7 2,2 1

cyklotrasa

směr Borka,Proseč
Borka 4,9 1 1 cyklotrasa
Proseč 5,9      

 

mapa 7

proseč

myslivna

studánka