Pískovcové sklepy

Okruh pískovcové sklepy

Proseč – Zderaz – Na Kozinci - Pískovna– Proseč  

6,5 km – nenáročné

Pěšky z Proseče do Podměstí, dále přes silnici cestou kolem Renospondu (možnost koupání) na rozcestí do Zderaze. Zde si můžete prohlédnout pískovcové sklepy. Zpátky směrem Bor u Skutče přes rozcestí Na Kozinci ke staré pískovně u Boru. Poté k silnici a doprava po silnici zpět do Proseče.

 

 

sklepy
 místo km od počátku vzdálenost v km k dalšímu bodu značení značení
Proseč 0 2,7 4 cyklotrasa
Zderaz 2,7 1,3 4 cyklotrasa
Na Kozinci 4 1 4 cyklotrasa
Pískovna 5 1,5 silnice silnice
Proseč 6,5      

 

zderaz

 mapa 2

renospond