Kolumbovo vejce

Okruh Kolumbovo vejce

Bor u Skutče – Kolumbovo vejce – Kazatelna – Polanka – Dudychov – Bor u Skutče

6,9 km – náročný terén

Autem z Proseče do Boru (2,3 km), dále pěšky z Boru u Skutče směrem Polanka. 300 m po vkročení do lesa přijdete ke skalnímu útvaru – viklanu – Kolumbovu vejci. Nedaleko od něho se nachází útvar Kříž. Na jižní straně pod těmito útvary pak končí Čertova brázda. Roklí Kozinec pokračujte do Všivického údolí kde minete Kazatelnu. Dále pak k toku Prosečského potoka až ke Kupadlům. Po 400 m uvidíte na protějším svahu Zaječí skálu a vytesaného Zajíce. Nedaleko můžete spatřit Betlém a Betlémskou jeskyni. Dále pak k chatě Polance a přes Dudychov zpět do Boru.

 

místo km od počátku vzdálenost v km k dalšímu bodu značení typ trasy
Bor u Skutče 0 0,6 tur

turistická (směr Polanka)

Kolumbovo vejce 0,6 0,6 tur turistická
nad Kazatelnou 1,2 0,7 tur turistická
Kupadla 1,9 0,5 2 cyklotrasa
pod Betlémskou jeskyní 2,4 0,8 2 cyklotrasa
Polanka 3,2 0,5 tur turistická (po silnici směr Nové Hrady)
pod Dudychovem 3,7 3,2 4 cyklotrasa
Bor u Skutče 6,9      

 

 mapa 5

kolumbovo vejce

kazatelna

kupadla