Chybová zpráva

Deprecated function: Return type of Drupal\google_analytics\Component\Render\GoogleAnalyticsJavaScriptSnippet::jsonSerialize() should either be compatible with JsonSerializable::jsonSerialize(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in include() (line 10 of modules/contrib/google_analytics/src/Component/Render/GoogleAnalyticsJavaScriptSnippet.php).

O svazku

Sdružení obcí Toulovcovy Maštale bylo založeno jako dobrovolný svazek obcí podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v září roku 2001. Mikroregion se rozkládá na ploše 10 023 ha a na 22 katastrálních územích. Sdružuje 11 obcí s počtem obyvatel do 500 a 1 město s počtem obyvatel nad 2000. Členské obce se nacházejí ve třech bývalých správních okresech a to Chrudimském, Svitavském, Orlickoústeckém a jsou součástí Pardubického kraje.

Hlavním předmětem činnosti svazku je realizace strategického plánu trvale udržitelného rozvoje regionu svazku obcí a dalších aktivit v oblasti ekonomického rozvoje, rozvoje venkova, kvality života, rozvoje cestovního ruchu, rozvíjení kulturních a historických hodnot regionu, ochrany životního prostředí, propagace regionu a vytváření příznivých vnitřních a vnějších vztahů schválených orgány svazku obcí.

Cílem svazku je rozvíjet dané území, zlepšovat vzhled obcí, vytvářet podmínky pro kvalitní život ve venkovské oblasti, pro kvalitní trávení volného času.

Sdružení obcí Toulovcovy Maštale vlastní a provozuje 3 rozhledny v mikroregionu, provozuje Turistické informační centrum Maštale, turistickou ubytovnu Toulovec, zajišťuje provoz Muzea dýmek, spravuje na 150 km značených cyklotras, každoročně pořádá MTB závod Cyklo Maštale a Novohradský sraz veteránů, připravuje a vydává propagační turistické materiály, zpracovává a předkládá žádosti o dotace do evropských i krajských dotačních titulů k zajištění udržitelného rozvoje území.

mapka