Značené okruhy

Okruh Dudychova jeskyně

Vranice - Dudychova jeskyně - Mojžíšův pramen - Vranice

4 km – náročný terén

Autem z Proseče do Vranic (v Nové Vsi u Jarošova doleva). Pěšky z Vranic směrem na Bor u Skutče. Na kopci na polní cestě prudce doleva do lesíka kolem Dudychovy jeskyně, dále údolím kolem Mojžíšova pramenu zpět do Vranic.

 

dudychovy skály
místo km od počátku vzdálenost v km k dalšímu bodu značení typ trasy
Vranice 0 2 8 cyklotrasa
nad Dudychovou jeskyní 2 0,3 tur turistická (doleva)
Dudychova jeskyně 2,3 0,5 tur turistická
Mojžíšův pramen 2,8 1,2 tur turistická
Vranice 4      
vranice

mapa1

 

 

dudychova

Okruh pískovcové sklepy

Proseč – Zderaz – Na Kozinci - Pískovna– Proseč  

6,5 km – nenáročné

Pěšky z Proseče do Podměstí, dále přes silnici cestou kolem Renospondu (možnost koupání) na rozcestí do Zderaze. Zde si můžete prohlédnout pískovcové sklepy. Zpátky směrem Bor u Skutče přes rozcestí Na Kozinci ke staré pískovně u Boru. Poté k silnici a doprava po silnici zpět do Proseče.

 

sklepy
místo km od počátku vzdálenost v km k dalšímu bodu značení značení
Proseč 0 2,7 4 cyklotrasa
Zderaz 2,7 1,3 4 cyklotrasa
Na Kozinci 4 1 4 cyklotrasa
Pískovna 5 1,5 silnice silnice
Proseč 6,5      
zderaz

mapa 2

 

 

zderaz

Okruh Městské Maštale

Vranice – Toulovcovy Maštale – Posekanec – Městské Maštale - Vranice         

7,6 km – náročný terén

Autem z Proseče do Vranic (v Nové Vsi u Jarošova doleva). Pěšky z Vranic přes Toulovcovy Maštale k myslivně Posekanec. Odtud směrem na Budislav do Městských Maštalí. V Městských Maštalích uvidíte skalní útvary Liščí díry, Pod deštníkem, Hrad, Pancéřovou loď, Kostelíček a Velrybu a po žluté turistické trase dojdete do Vranic.

 

hrad
místo km od počátku vzdálenost v km k dalšímu bodu značení typ trasy
Vranice 0 2 1 cyklotrasa
Toul. Maštale (horní) 2 0,2 1 cyklotrasa
Rozcestí nad Toulovcovými Maštalemi 2,2 1,6 1 cyklotrasa
Posekanec 3,8 0,7 3 cyklotrasa směr Budislav
U Borku 4,5 0,9 tur žl turistická -doleva
Městské Maštale 5,1 0,2 tur žl turistická
Hrad 5,3 0,4 tur žl turistická
Kostelíček 5,7 1,9 tur žl turistická
Vranice 7,6      
hrnčířova

mapa 3

tm

tm

 

Okruh Toulovcovy Maštale

Vranice – Toulovcovy Maštale – studánka Džberka - Vranice         

4,5 km – náročný terén

Autem z Proseče do Vranic (v Nové Vsi u Jarošova doleva). Pěšky z Vranic po žluté cyklotrase č. 1 až na rozcestí. Odtud přes Toulovcovy Maštale kolem studánky Džberka zpět do Vranic.

 

 

toulovcovy maštale
místo km od počátku vzdálenost v km k dalšímu bodu značení typ trasy
Vranice 0 2 1 cyklotrasa
Toulovcovy Maštale (horní) 2 0,2 1 cyklotrasa
rozcestí nad Toulovcovými Maštalemi 2,2 0,5 tur turistická (doprava)
Toulovcovy Maštale (dolní) 2,7 0,5 tur turistická
studánka Džberka 3,2 0,4 tur turistická
Pod Džberkou 3,6 0,9 tur turistická
Vranice 4,5      

 

džberka

mapa 4

 

oslí chodba

Okruh Kolumbovo vejce

Bor u Skutče – Kolumbovo vejce – Kazatelna – Polanka – Dudychov – Bor u Skutče

6,9 km – náročný terén

Autem z Proseče do Boru (2,3 km), dále pěšky z Boru u Skutče směrem Polanka. 300 m po vkročení do lesa přijdete ke skalnímu útvaru – viklanu – Kolumbovu vejci. Nedaleko od něho se nachází útvar Kříž. Na jižní straně pod těmito útvary pak končí Čertova brázda. Roklí Kozinec pokračujte do Všivického údolí kde minete Kazatelnu. Dále pak k toku Prosečského potoka až ke Kupadlům. Po 400 m uvidíte na protějším svahu Zaječí skálu a vytesaného Zajíce. Nedaleko můžete spatřit Betlém a Betlémskou jeskyni. Dále pak k chatě Polance a přes Dudychov zpět do Boru.

 

místo km od počátku vzdálenost v km k dalšímu bodu značení typ trasy
Bor u Skutče 0 0,6 tur

turistická (směr Polanka)

Kolumbovo vejce 0,6 0,6 tur turistická
nad Kazatelnou 1,2 0,7 tur turistická
Kupadla 1,9 0,5 2 cyklotrasa
pod Betlémskou jeskyní 2,4 0,8 2 cyklotrasa
Polanka 3,2 0,5 tur turistická (po silnici směr Nové Hrady)
pod Dudychovem 3,7 3,2 4 cyklotrasa
Bor u Skutče 6,9      

mapa 5

 

kolumbovo vejce

 

kazatelna

 

kupadla

Budislavský okruh

Budislav – Borek – Panský rybník – Panský stůl - Budislav

5,2 km – mírně náročné

Autem z Proseče do Budislavi. Pěšky z Budislavi kolem myslivny na Borek, dále kolem Panských rybníků a studánky pod Cikánkou a zpět údolím v Kvíčalnice kolem Ševcovny a pískovcového lomu do Budislavi.

místo km od počátku vzdálenost v km k dalšímu bodu značení typ trasy
Budislav 0 0,5 4 cyklotrasa (směr Jarošov)
Budislav rozcestí 0,5 0,7 3 cyklotrasa (směr –Borek, Jarošov)
Borek 1,2 1,5 9 cyklotrasa (směr Jarošov)
Panský rybník 2,7 0,3 9 cyklotrasa
pod Cikánkou rozcestí 3 0,2 tur turistická (doprava)
Panský stůl 3,2 2 tur turistická
Budislav 5,2      

 

 

 

mapa 6

 

kostel budislav

 

panský stůl

 

myslivna

 

rybník

 

příroda

Posekanecký okruh

Proseč – Posekanec – Borka – Proseč 

5,9 km – nenáročné

Pěšky z Proseče přes myslivnu Posekanec a Borka do Proseče. Cestou budete procházet místem, kde začínají pískovcové skály a rozhraním mezi smrkovým a borovicovým lesem.

 

místo km od počátku vzdálenost v km k dalšímu bodu značení typ trasy
Proseč 0 2,4 4 cyklotrasa
Huťácká, rozcestí 2,4 0,3 4 cyklotrasa
Posekanec, myslivna 2,7 2,2 1

cyklotrasa

směr Borka,Proseč
Borka 4,9 1 1 cyklotrasa
Proseč 5,9      

 

mapa 7

 

kostel proseč

myslivna

studánka