Doporučené okruhy

Obtížnosti: 
  • 1 – polní a lesní cesty, snadný terén vhodný i pro kočárky
  • 2 – lesní pěšiny a cesty s občasnými náročnějším terénem, výstupy a sestupy, vhodný pro běžné turisty i s dětmi
  • 3 – trasy obsahující náročný terén, prudká klesání i stoupání, kořenové systémy

 

Proseč – Borka - Toulovcovy Maštale - myslivna Posekanec - Proseč

1. varianta 8 km, obtížnost 2-3
2. varianta 10 km, obtížnost 2

Začátek v Proseči na náměstí, po žluté cyklotrase č. 1 (souběžně s ní vede i zelená cyklotrasy č. 2 a bílá cyklotrasa č. 3) směrem na „Borka“. V chatové osadě Borka z rozcestí dále po modré turistické trase doleva směrem na Vranice. Skrz les stále po modré po hřebeni až ke křižovatce v lese, kde se kříží modrá a zelená turistická trasa. Uhneme doprava a pokračujeme po zelené turistické trase (obtížný sestup po svahu s kořeny) skrz skalní rokli až přímo do Toulovcových Maštalí.

mastale

Pro snadnější obtížnost neuhýbáme na rozcestí na zelenou turistickou trasu, ale pokračujeme po modré až k rozcestí „pod Džberkou“ kde odbočíme doprava a pokračujeme po červené turistické směr Toulovcovy Maštale. Dále budeme pokračovat po červené turistické trase směr Městské Maštale až na rozcestí, kde odbočíme vpravo na žlutou cyklotrasu č. 1 směr Proseč. Cestou uvidíme myslivnu na Posekanci.

Vranice- Toulovcovy Maštale – Městské Maštale - Vranice

4, 3 km, obtížnost 3

Z Vranic po červené turistické trase kolem studánky Džberka do Toulovcových Maštalí. Dále pokračujeme stále po červené turistické trase směrem na Městské Maštale.

hrad

Na rozcestí „Pod Kostelíčkem“ odbočíme doleva na žlutou turistickou trasu zpět do Vranic. (Pod Kostelíčkem je možné odbočit doprava a navštívit  cca 600 m vzdálené Městské Maštale - skalní útvar Hrad a poté se vrátíme zpět na rozcestí)

Bor u Skutče - Toulovcovy Maštale – Vranice – Dudychova jeskyně - Bor u Skutče

6, 7 km, obtížnost 3

Z Boru u Skutče po zelené turistické trase skrz skalní průrvy až do Toulovcových Maštalí.

dudychova

Z Toulovcových Maštalí pokračujeme po červené turistické trase směr Vranice. Cestou projdeme kolem studánky Džberka. Z Vranic dále pokračujeme stále po červené turistické trase úvozovou cestou kolem Dudychovy jeskyně až do Boru u Skutče.

Budislav – Městské Maštale – Panský stůl - Budislav

7, 2 km, obtížnost 2

Z Budislavi doleva po červené cyklotrase č. 4 (směr Proseč). Na rozcestí odbočíme doprava na bílou cyklotrasu č. 3. Na dalším rozcestí odbočíme doleva a pokračujeme po žluté turistické značce přes Městské Maštale až k rozcestí "Pod Kostelíčkem". Zde odbočíme doprava na červenou turistickou trasu, projdeme kolem Panského rybníku, Panského stolu až do Budislavi.

panský stůl

Bor u Skutče – Kolumbovo vejce – Nové hrady – Roudná – Vranice - Bor u Skutče

12, 5 km, obtížnost 2

Z Boru po červené turistické značce směrem na chatu Polanku. Po vstupu do lesa po cca 400 m je odbočka doleva ke skalnímu útvaru „Kolumbovo vejce“.  Potom se vrátíme zpět k odbočce na červenou turistickou trasu. Cestou uvidíme skalní útvar Kazatelna, jezírka Kupadla, Betlém a Betlémskou jeskyni. Po červené pokračujeme kolem chaty Polanky po silnici až do Nových Hradů (rokokový zámek, muzeum cyklistiky, nádherné zahrady, hřebčín). Z Nových Hradů se dáme stejnou cestou zpět po silnici a před křižovatkou odbočíme doleva na žlutou turistickou trasu.

betlém

Projdeme Roudenským údolím až do Vranic. Na rozcestí odbočíme doleva na červenou turistickou trasu směr Bor u Skutče (lze odbočit i na modrou cyklotrasu č. 8 směr Bor u Skutče – méně náročné).

Zderaz – Pivnice - Zderaz

6 km, obtížnost 2-3

Ze Zderaze po modré cyklotrase č. 8 směrem na Dolany. Trasa vede zpočátku po polní cestě, u lesa se stáčí doleva. Po levé straně cyklotrasy je pískovcový kaňon. Vstup na turistický okruh je skrz kaňon dole pod kopcem. Pokračujeme skrz kaňon podél koryta, dále náročný terén (přístup po žebřících atd.., v případě, že je hodně vody, je kaňon obtížně přístupný). Poté skrz kaňon zpět na modrou cyklotrasu, po které se vrátíme do Zderaze.

pivnice

rozhledna Borůvka (Hluboká) – hrad Rychmburk (Předhradí) – rozhledna Borůvka

8 km, obtížnost 2-3

Od rozhledny po zelené cyklotrase č. 2 k silnici, na křižovatce pokračovat rovně po louce. Pod kopcem u mostu přes potok doprava na turistickou červenou trasu. Trasa vede údolím řeky Krounky kolem restaurace „Šilinkův důl“ a dále do Předhradí (cestou množství skalních útvarů, kaňonů, říčních zátok,.). Zpět se vrátíme stejnou cestou nebo po silnici přes Hněvětice. Za Hněvěticemi se na křižovatce napojíme na zelenou cyklotrasu č. 2 doleva k rozhledně.

 

borůvka

chata Polanka (Nové Hrady) - Údolí Krounky a Novohradky – Střítežská rokle – chata Polanka

10, 5 km, obtížnost 2

Od chaty Polanky po červené turistické trase směr Podchlum. Trasa vede přírodním parkem Údolí Krounky a Novohradky. Na rozcestí v Podchlumu se napojíme doleva na červenou cyklotrasu č. 6. Na dalším křížení odbočíme doleva na žlutou cyklotrasu č. 1 směr Střítež. Po ní pokračujeme až do Dolan, kde se napojíme na zelenou cyklotrasu č. 2,  po které se vrátíme na chatu Polanku.

park