Systém cyklotras

Systém značení cyklotras v mikroregionu Toulovcovy Maštale 

 

Pro cyklotrasy na území mikroregionu Toulovcovy Maštale byl z důvodu husté sítě okruhů vytvořen unikátní systém značení, který v této situaci umožňuje snadnou orientaci. Síť cyklotras je rozdělena do devíti očíslovaných okruhů, každému okruhu je pro lepší přehlednost navíc přiřazena barva (žlutá, zelená, bílá, červená nebo modrá).

Základními prvky značení jsou rozcestníky s uvedením následujících cílů a jejich vzdáleností od současné pozice. Uvedené číselné označení informuje, kterých okruhů je následující úsek součástí. Na místech, kde se jednotlivé okruhy překrývají, je uvedeno okruhů více (max. 3). Ne vždy tak platí soulad mezi označením okruhu a cílovým místem. Platí pouze na následujícím úseku k dalšímu rozcestníku, kde se mohou jednotlivé okruhy opět rozdělit do samostatných tras. K některým cílům se tak lze dostat až následným odbočením ze současného okruhu na okruh jiný na některém z následujících křižovatek, opět označených příslušným rozcestníkem. Někdy jsou jednotlivé rozcestníky instalovány v zrcadlově souměrných párech, pro snadnou viditelnost při obousměrném určení okruhů. V některých případech jsou rozcestníky doplněny o tabulku s místním názvem daného místa případně turistického cíle.

Druhým typem značení jsou směrovky. Nesou pouze označení okruhu (případně okruhů), na kterém se nacházejí a určují na dané cyklotrase směr k následujícímu rozcestníku. Pomocí směrovek nikdy nedochází ke spojování, rozdělování či křížení jednotlivých okruhů - tuto funkci mají pouze rozcestníky. V drtivé většině jsou směrovky umisťovány jako pár pro oba směry.

Rozcestníky a směrovky jsou dále doplněny o výstražné trojúhelníky, upozorňující na úsek s náročným terénem nebo křížení silnice. Dále také směrovky k turistickým cílům či stravovacím a ubytovacím zařízením ležícím v blízkosti cyklotras, případně další značení.

V terénu je značení cyklotras realizováno především pomocí dřevěných kůlů žluto-oranžové (piniové) barvy, které jsou dvojího druhu: první z nich nese samotné značení, tedy směrovky resp. rozcestníky. Druhý typ opatřený soustruženým zářezem slouží pouze jako orientační a dodatečné značení zde zpravidla instalováno není. V obcích a dalších vhodných lokalitách je značení umisťováno i na další místa, jako jsou elektrické sloupy, sloupy veřejného osvětlení, atd. Směrovky se vyskytují také v podobě samolepky na betonových sloupech.

V obcích mikroregionu a některých jejich místních částech jsou dále instalovány na dřevěných rámech tabulové mapy cyklotras. Mapa cyklotras  byla vydána také v tištěné podobě.

 

Pasportizace značení

 

Doplňujícím značením umístěným na vrcholech kůlů jsou pasportizační čísla. Každému kůlu byl přiřazen barevný pruh a číslo, korespondující s okruhem na kterém se nachází. Rámy tabulových map byly opatřeny štítkem s identifikačním číslem (např. „M200“)  a informacemi o tísňových linkách. Současně s tím byla zaznamenána jeho GPS poloha, která byla zanesena do systému. Hlavním důvodem vytvoření tohoto systému je snadná identifikace místa v krizových situacích. Systém byl poskytnut složkám IZS v Pardubickém kraji, při komunikaci s nimi udejte nejprve území mikroregionu Toulovcovy Maštale a dále pak číslo nejbližšího sloupku, čímž se výrazně usnadní přesné určení a dojezd na místo zásahu.

cyklo značení