Památkově chráněné objekty

Památkově chráněné objekty na území členských obcí

 

obec

k.ú.

číslo rejstříku

název

Proseč

Proseč u Skutče

Proseč u Skutče

Proseč u Skutče

Proseč u Skutče

101153

49635/6-6032

15018/6-941

105963

sousoší Nejsvětější Trojice

stará škola evangelická čp. 7

dům čp. 61 na náměstí

evangelický kostel

Perálec

Perálec

19044/6-936

kostel sv. Jana Křtitele

Budislav

Budislav

Budislav

Budislav

30308/6-3018

50328/

10298/6-5700

pomník sovětských vojáků

rodinný dům bratří Čapků, s původním oplocením čp. 27

myslivna s pamětní deskou Terezy Novákové čp. 111

Nové Hrady

Nové Hrady u Skutče

Nové Hrady u Skutče

Nové Hrady u Skutče

Nové Hrady u Skutče

Nové Hrady u Skutče

Nové Hrady u Skutče

17661/6-926

37260/6-922

46139/6-927

84962/6-923

33370/6-924

100090

 

hrad Boží dům, zřícenina a archeologické stopy

kostel sv. Jakuba Většího

křížová cesta

socha sv. Jana Nepomuckého

zámek čp. 1

fara čp. 48

 
Příluka
Příluka 104563 zvonice
Jarošov
Jarošov u Litomyšle 25267/6-3057 zvonička
Poříčí u Litomyšle

Mladočov

Mladočov

45939/6-3142

11304/6-5933

kostel sv. Bartoloměje

fara čp. 1