Další památky

Další zajímavé objekty a body zájmu v jednotlivých obcích

 

obec

památné stromy

zvláště chráněná území

VKP mimo území CHKO

kostely, kapličky, zvoničky

ostatní atraktivity území

Bor u Skutče
dub letní- jednotlivý strom PR Maštale    

záchranná stanice Pasíčka

přírodní koupaliště

Hluboká
 

PP Pivnice

PP Střítežská rokle
 

kaplička v Hluboké

kaplička ve Stříteži
územím prochází turistická trasa od Předhradí do Luže, Košumberk
Perálec
      kaple Nejsvětějšího srdce Pána Ježíše v Kutříně

dětské hřiště s umělým povrchem

volně přístupná zahrada MŠ s herními prvky
Proseč

lípa srdčitá – jednotlivý strom

javor klen – jednotlivý strom,

lípa u statku v České Rybné – jednotlivý strom

dub letní – jednotlivý strom

buk lesní – jednotlivý strom

olše lepkavá – jednotlivý strom

2 ks - lípa srdčitá – skupina stromů

dub letní – jednotlivý strom
PR Maštale

mokřad u koupaliště

lom Farský kopec

tůně na Farském kopci I.

tůně ne Farském kopci II.

rybník na prosečském potoce

Martinský potok I.

Martinský potok II.

katolický kostel sv. Mikuláše

evangelický kostel

kaplička  v k.ú. Paseky u Proseče

kaplička v k.ú. Martinice u Skutče

zvonička v k.ú. Česká Rybná

pomník generála Svatoně a kapitána Sošky  v k. ú. Paseky u Proseče

pomník obětem I. a II. světové války u ZŠ v k.ú. Proseč u Skutče

pomník obětem I. a II. sv. války u Rychtářových sadů v k.ú. Záboří u Proseče

pomník obětem I. a II. světové války u čp. 133 v k.ú. Česká Rybná

pomník obětem II. světové války v lukách v k.ú. Česká Rybná

pomník padlého australského vojáka Lawrence Saywella v k.ú. Miřetín

dům čp. 74 – v domě žila a tvořila spisovatelka Teréza Nováková

hájovna na Posekanci

multifunkční hřiště u základní školy s umělým trávníkem

multifunkční hřiště „U rezervátoru“ s umělým kazetovým povrchem

dětské hřiště u katolické fary

hřistě „U rezervátoru“

dětské hřiště v místní části Česká Rybná

kino

Zderaz
 

PR Maštale

PP Pivnice
  kaplička sv. Jana Nepomuckého

pískovcová skalní obydlí

zderazský domeček

studánka Kapalice

koupaliště u Renospondu
Nové Hrady
lípa srdčitá – jednotlivý strom PR Maštale   kaplička koupaliště Roudná
Leština
     

kaplička v Leštině

kaplička v místní části Podhořany a Doubravice

víceúčelové hřiště

dětské hřiště

dětský koutek s herními prvky v místní části Podhořany a Doubravice
Budislav
Střítezského dub – jednotlivý strom PR Maštale

louky u Budislavi

Pod Buky

Velké Hradisko

Malé Hradisko

Na skalách
ekumenický Kostel Boží lásky

Zámeček

socha Habala střežící Velké Hradisko

přehrada Kamenné Sedliště

Jarošov u Litomyšle
    stepní stráň u osady Olšany

dřevěná zvonice

lidová architektura na takzvané „Závsi“.

 
Nová Ves u Jarošova
      kaplička tenisový kurt
Poříčí u Litomyšle
lípa Na Tvrzi – jednotlivý strom   Hůra

kaple v Poříčí

kaple v místní části Zrnětín

dětské hřiště

víceúčelové sportovní hřiště
Příluka
lípa v Příluce – jednotlivý strom     kaplička Panny Marie Karmelské

lidová stavební architektura v obci

veřejný sportovní areál