V obci Leština bude postavena již 4. rozhledna na území mikroregionu Maštale

skalka

Mikroregion Maštale, svazek obcí připravuje výstavbu již 4. rozhledny na svém území.

Svazek nyní vlastní a provozuje 3 rozhledny. Toulovcovu rozhlednu mezi obcemi Budislav a Jarošov, rozhlednu Terezku v Proseči na Pasekách a Borůvku v obci Hluboká. Čtvrtá rozhledna bude umístěna v obci Leština.

V září letošního roku byla Valnou hromadou svazku schválena architektonická studie na výstavbu rozhledny a bylo zadáno vypracování cenové nabídky a projektové dokumentace k výstavbě rozhledny.

Zastupitelstvo obce Leština schválilo na svém jednání nejen výstavbu této rozhledny, ale i její název.

skalka

Rozhledna bude pojmenována podle místa, na kterém je plánována její výstavba – rozhledna Skalka.

Vzhled rozhledny není nahodilý. Obec Leština se nachází nedaleko Přírodního parku Údolí Krounky a Novohradky, kde se tyto dvě řeky stékají. Podoba rozhledny symbolizuje soutok těchto dvou řek. Rozhledna je navržena jako bezbariérová, což bylo jedním z hlavních kritérií zadavatele.

V následujícím roce bude vypracována projektová dokumentace a rozpočet k výstavbě, následně bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele. Svazek obcí bude hledat možnosti financování akce. Realizace výstavby rozhledny Skalka se předpokládá v roce 2025. Předpokládané náklady na výstavbu rozhledny (bez doprovodné infrastruktury) činí 5 milionů korun.

skalka

Autory návrhu rozhledny jsou Ing. arch. Jiří Vojtěšek, Ing. arch. Jakub Roleček a Tomáš Moštěk z architektonického ateliéru KEEO architekti, kteří jsou mimo jiné autory Stezky nad vinohrady v obci Kobylí-rozhledny na Kobylím vrchu, která vznikla v roce 2018 a je také bezbariérová.

skalka