Turistické cíle

O sklepích

Nevíme přesně, kdy sklepy vznikly. Jisté je, že v polovině 19. století, kdy bylo ve Zderazi přes 600 obyvatel v 94 domech, obvykle bydlelo i několik rodin v jedné místnosti. Proto se asi uchylovali k bydlení ve sklepích, kolem nichž si přistavovali různé přístřešky a přístavby. Později si nad nimi nebo vedle nich postavili drnové nebo roubené chalupy, které během času přestavovali až do dnešní podoby. Podle některých názorů mohly být vytesány v době 30-ti leté války jako úkryty pro úrodu a majetek před vojskem a teprve později byly některé z nich využity pro bydlení. Před vydáním tolerančního patentu (r. 1781) mohly být využívány k tajným obřadům a setkáním nekatolického obyvatelstva, které bylo v našem kraji poměrně silně zastoupeno. Podle ústního podání je u čp. 39 velký sklep, který má uprostřed sloup a okolo vytesaná sedátka. Kolem sloupu tančili prý Adamité.

pískovcové sklepy

Lidé tak říkali helvétům (viz. Teréza Nováková, román Děti čistého živého). Zasypán byl v padesátých letech 20. století. Některé sklepy sloužily jako dílny. U čp. 45 je v pískovci vytesaná kovárna s výhní (datovaná 1821). Pracoval v ní kovář Leopold Svoboda. U čp. 87 je sklep o třech místnostech, jedna má okna. Jeden sklep je zatesán o podlaží níž. U čp. 32 jsou vedle vchodu do sklepa vidět záseky na sloupky a trámy sušárny ovoce. Čp. 88 mají 3 sklepy, jeden s okny. Stěna jedné obytné místnosti domu je vytesaná v pískovci. Sklep u čp. 99 je dnes znovu využíván jako obytná místnost rekreační chalupy. Některé sklepy mají vytesané různé poličky, výklenky, sedátka, průhledy, záseky pro trámky a prkna. Nad vchody je vidět záseky pro trámky přístřešků. Uprostřed nebo v rohu mají kruhové větrací otvory o průměru 20–30 cm. Sklepy u čp. 37 a 107 byly vytesány až v polovině 20. století.

 

pískovcové sklepy

Některé sklepy mají datování, většinou z druhé poloviny 19. století. Neví se přesně kolik sklepů je zasypaných a odstřelených. Do současnosti se z původních přibližně 50 sklepů dochovalo 27. Čtyři z nich jsou zpřístupněné veřejnosti, ostatní jsou v soukromém vlastnictví. Některé sklepy jsou součástí nemovitostí, další se nacházejí na volném prostranství. Většinou slouží k uskladnění ovoce a zeleniny.

Skalní obydlí s chlévem

Největším zpřístupněným sklepem je skalní obydlí s obytnou částí a chlévem (zpřístupněn 2003). Dominantou obytné místnosti je replika dobových hliněných kamen. Světnice je dále vybavena nábytkem a předměty dle dochovaných historických záznamů. Sklepy byly k bydlení užívány celoročně. Je v nich po celý rok konstantní teplota.

pískovcové sklepy

Nevýhodou však je vysoká vlhkost. Proto jejich obyvatelé v letních měsících často nocovali pod širým nebem. Menší místnost sloužila jako chlév pro zvířectvo. V zimě v něm zdejší obyvatelé zavěšovali své ratolesti pod strop nad zvířata, protože jim tam bylo v době spánku nejtepleji. Z venkovní strany skalního obydlí vedle vchodu jsou patrné záseky na sloupky a trámy sušárny ovoce.

Expozice dochovaných sklepů

Vedle rumpálu je zpřístupněn menší sklep, který od roku 2008 nabízí návštěvníkům obce expozici fotografií dosud dochovaných sklepů.

Pískovcový sklep s opukovou klenbou

V roce 2016 byl objeven a obnoven další ze sklepů. Je ukázkou šikovnosti a vynalézavosti našich předků, kteří vykopaný sklep v pískovci prodloužili opukovou klenbou.

pískovcové sklepy

O obnovení sklepu se nejvíce zasloužili místní mladí hasiči. U sklepu byla dodělána klenba a osazeny nové vstupní dveře.

Sklípek skřítka Zderadáka

Tak jako mají Krkonoše Krakonoše a Orlické hory Rampušáka, máme i ve Zderazi skřítka Zderadáka. Je to menší mužíček, který dobrým lidem pomáhá a zlým tropí všelijaké zlomyslnosti a žerty. Často pomáhal chudým skalákům v lomu, proto drží v ruce kamenické kladivo a má i zástěru a boty jaké nosili zdejší kameníci. Bydlí a schovává se ve zderazských sklepích. Je to prý potomek zemana Zderada, který obec založil.

sklepy