Turistické cíle

Zderazský domeček

V roce 2007 byl zpřístupněn Zderazský domeček, ve kterém je malá expozice zabývající se historií naší obce. Nachází se v budově bývalé mandlovny a je volně přístupný o prázdninách a víkendech. Je zde spousta zajímavých předmětů, které věnovali místní občané. Každoročně zde probíhá velikonoční výstava výrobků dětí ze Základní a mateřské školy Perálec.

zderazský domeček