Přírodní památka Střítežká rokle

Za přírodní památku Střítežská rokle byl koncem roku 2002 vyhlášen i sousední málo známý údolní zářez, ústící do Novohradky u osady Podchlum. Rokle pod obcí Střítež je jen obtížně průchodná a mezi pískovcovými stěnami se mnohde zužuje do soutěskovitých úseků. Romantiku přírodní scenérie zde dokreslují trouchnivějící kmeny popadaných stromů. Hranice území je vedena po vnější hranici lesa východně a jihovýchodně od místní části (osada Střítež) obce Hluboká. Rozloha území památky je 16,5 ha. Účelem zřízení této památky je ochrana cenného geologického a geomorfologického útvaru - rokle strmě zaříznuté do podložních opuk a pískovců s protékajícím potokem a tůňkami. Dále se zde nachází významné rozmnožiště silně ohroženého živočišného druhu - mloka skvrnitého.

rokle