Omezení cyklotras

plakát
Kvůli opakovaným přívalovým srážkám, dochází ke zhoršení sjízdnosti cyklotras Mikroregionu Maštale. Momentálně je neprůjezdná cyklotrasa č. 2 v úseku Polanka – Bor z důvodu odplavených mostků. Na několika místech jsou popadané stromy přes cestu.

Vzniklé závady se snažíme v co nejkratším čase odstranit, avšak není v našich silách každý den mapovat vzniklé problémy po celé síti cyklotras.

Za způsobené komplikace se velice omlouváme. Prosíme o shovívavost a opatrnost při pohybu v terénu.
Váš MM
logo