Nejen o Toulovcovi vypráví Prosečské lístky. Znáte zdejší pověsti?

Obrázek

Kdo by si pomyslel, že při procházce v okolí Proseče může člověk narazit nejenom na roztodivné skalní útvary, ale třeba i na ohnivého muže nebo záhadného koně bez dolní čelisti – alespoň tedy podle místních pověstí. Tu o loupeživém rytíři Toulovcovi už jste nejspíš slyšeli. Členové Klubu seniorů Proseč pro nás ale objevili, sepsali a vydali mnoho dalších, a to i méně známých příběhů.

Prosečské lístky, jak se knížka pověstí a pohádek jmenuje, vyšly již ve 2. rozšířeném vydání. Najdete v ní vyprávění z Proseče, Budislavi, Boru, Zderaze, Nových Hradů, Jarošova, Otradova a dalších blízkých míst. Příběhy se často váží ke konkrétním místům našeho kraje – ke studánkám, skalním útvarům, cestám, říčkám, stavením.

Pokud byste chtěli obohatit svou domácí knihovnu o tuto zajímavou publikaci, můžete ji zakoupit v Proseči v Turistickém informačním centru Maštale, v Městské knihovně, na Městském úřadě nebo přímo v Klubu seniorů. Knížka obsahuje téměř 50 příběhů a množství doprovodných fotografií a kreseb. Cena jednoho výtisku je 120 Kč.

Poprvé vyšel sešit s místními pověstmi v roce 2014. Senioři tehdy věnovali zhruba dva roky pátrání ve starých kronikách, časopisech a také v paměti lidí. Odměnou a uznáním jim byl ohromný zájem čtenářů, neboť knížka se velmi rychle rozprodala. Pustili se tedy do přípravy druhého vydání, které máte nyní možnost pročíst. Je rozšířené o sedm nových příběhů a sérii historických pohlednic Proseče ze vznikající sběratelské edice.

Obrázek: Prosečské lístky