Naučné stezky

Planetární stezka

8 km - nenáročný terén

Planetární stezka je model sluneční soustavy v měřítku 1:1 miliardě, kterému odpovídá jak velikost modelů planet, tak i jejich vzájemná vzdálenost po stezce. Stezka začíná u městské knihovny v Proseči modelem Slunce a pokračuje kolem areálu základní školy. Dále vede po západním okraji Proseče souběžně s cyklotrasou č.3 přes osadní část Pastvisko až k místní části Martinice. Po cyklotrase číslo 5 vede trasa dále kolem rozhledny Terezky a pokračuje krátkým úsekem po silnici směrem na Proseč. Na dolní hranici Pasek stezka odbočuje ze silnice směrem vlevo a vede až do Proseče na náměstí Dr. Tošovského, kde končí modelem vesmírné sondy Voyager I.

 

ps

 

ps

 

ps mapa

    vzdálenost po stezce průměr
1. Slunce 139 cm
2. Merkur 58 m 0,5 cm
3. Venuše 108 m 1,2 cm
4. Země 150 m 1,3 cm
4. Měsíc 150 m 0,4 cm
5. Mars 228 m 0,7 cm
6. Ceres 587 m 0,1 cm
7. Jupiter 780 m 14,3 cm
8. Saturn 1,4 km 12,5 cm
9. Uran 2,9 km 5,1 cm
10. Neptun 4,5 km 5 cm
11. Pluto 6 km 0,2 cm
12. Eris 6,9 km 0,2 cm
13. Vesmírné sondy 7,7 km -

Studánková stezka

11 km - nenáročný terén

Tato naučná stezka měří 11 km a potkáme na ní 6 lesních studánek. Okruh začíná v Proseči na náměstí a vede spolu s cyklotrasou č. 4 a 5 kolem koupaliště, kde odbočí k okraji lesa zvaného „Na Braničkách“. Odtud míří prostřední ze tří cest ke studánce „Pod Makovským kopcem“, pak pokračuje až na Huťáckou silnici a po ní do kopce opět spolu s cyklotrasou č. 5 ke kříži a studánce „U Huberta“ (ta je asi 100 m vpravo v lese). Huťácká vede dál do kopce až k první křižovatce, kde je 30 m vpravo od ní studánka „Prdlavá“. Dále z křižovatky odbočuje vlevo směrem na Mlýnskou linii spolu s cyklotrasou č. 9. Po 1 km je třeba hledat po pravé straně průsek se studánkou „Pod Tereziánským hájem“. Trasa pokračuje kolem Mlýnského kamene až na další křižovatku a za Boudou, asi 200 m pod svahem, je studánka „Studená voda“. Od Boudy vede s kopce cyklotrasa KČT 4021, po cca 1 km odbočuje stezka vlevo na cestu, která nás přivede opět na silnici s cyklotrasou č. 5, po které trasa pokračuje vpravo. Kousek od následující křižovatky u Posekance (pod pískovcovou skálou) najdeme šestou studánku. Poté vede po cyklotrase č. 4 a 5 trasa zpět do Proseče.

 

studánková

 

Naučná stezka Pasíčka

2 km - nenáročný terén

Naučně ekovýchovná stezka lemovaná deseti informačními tabulemi, prezentuje životní prostředí a především pak faunu a floru přírodní rezervace Maštale. Dvoukilometrová stezka začíná u záchranné stanice a ekocentra Pasíčka, na jejíž areál navazuje. Přes přilehlé louky pokračuje lesní cestou a dále souběžně s cyklotrasou č. 2 do Boru u Skutče.

 

pasíčka

 

Suchou nohou mezi vodou

Krátká interaktivní naučná stezka se nachází v těsné blízkosti areálu záchranné stanice a ekocentra Pasíčka a tvoří jí soustava drobných vodních ploch a tůní. Stezka návštěvníky provádí přes jednotlivá stanoviště ve formě úkolů, které se týkají zvířecích obyvatel okolního vodního biotopu, jimiž jsou například ledňáček, volavka nebo různí obojživelníci a které lze přímo na stezce pozorovat. Na konci stezky lze úkoly zkontrolovat.

potravní řetězec

 

Stromy, které rostou okolo nás

Naučná stezka se nachází na příjezdové cestě k záchranné stanici živočichů a ekocentru Pasíčka směrem od města Proseč. Stezka pomocí tabulí informuje návštěvníky o dřevinách rostoucích v Pardubickém kraji, doplněných o praktickou ukázku konkrétního popisovaného stromu, který je u každé tabule vysazen. Naučná stezka volně navazuje na naučně ekovýchovnou stezku Pasíčka, která se zde také nachází.

pasíčka

Kameny v kamenitém kraji

Stezka, která se nachází v areálu Základní školy v Proseči, seznámí návštěvníky s horninami a nerosty, které se vyskytují v regionu a nejbližším okolí. Na informačních panelech se lze dočíst více o jejich vlastnostech, výskytu a dozvědět se i mnoho dalších zajímavostí. Panely jsou doplněny o exempláře konkrétních nerostů a hornin.

kameny

 

kameny

 

Kolem Štimberka

4, 8 km - středně náročný terén

Jedná se o naučnou stezku pro pěší o délce cca 4, 8 km, která prochází katastrem obce Poříčí u Litomyšle, zejména kolem vyvýšeného místa s názvem „Štimberk“. Okruh, procházející přírodním prostředím, začíná a končí v centru obce u kulturního domu. Na trase je 10 informačních panelů, které jednotlivá místa popisují z hlediska historického, geologického, archeologického. Nachází se zde také popis místní fauny a flóry. Na trase je umístěna vyhlídka, ze které je za jasného počasí k vidění široké okolí. Informační panely na trase tématické stezky jsou doplněny o QR kódy, které skrývají zkrácený text informačních panelů a také zkrácený text přeložený do anglického jazyka. K dispozici je také propagační materiál v IC Poříčí u Litomyšle. Naučná stezka využívá potenciál přírodního prostředí této lokality, je přístupna občanům všech věkových kategorií, které mají zájem o rozšíření svých znalostí a příjemnou procházku přírodou.

 

štimberk

Kudy tudy, šel tu Yetti

7 km - nenáročný terén

Naučná stezka je vybudována na území obce Budislav za účelem představení krás obce návštěvníkům. Seznámí je s bohatou historií obce, ukáže a sdělí více, než nabízejí běžné turistické trasy. Provede je obcí, poukáže na zajímavá místa jak historicky, tak i z hlediska lidové architektury, jedinečné soustavy rybníků atd. Vede obcí po kulturních, historických a architektonických památkách. Na mapě u obecního úřadu, kde je začátek stezky, jsou vyznačena jednotlivá zastavení. Na těch je pak podrobně popsána lokalita. Z hlavní stezky, která je okružní a je přístupná i pro vozíčkáře, je několik odboček, které vedou na další zajímavá místa v okolí obce. Stezka je pohodlně přístupná i pro maminky s malými dětmi a kočárky. Po stezce lze vyrazit i v zimě.

hradisko

 

poříčí

yetti