Svazek obcí

2017

Oprava rozhledny Terezky

 

Záměrem předkládaného projektu byla oprava rozhledny Terezky, která je v majetku svazku obcí Sdružení obcí Toulovcovy Maštale a kterou svazek obcí provozuje.
Rozhledna Terezka byla postavena v roce 2004 v lokalitě na Pasekách nad Prosečí. Působení času a extrémních klimatických podmínek se podepsalo na technickém stavu rozhledny. Na stavbě byly prokázány kvalitativní změny na dřevěné konstrukci, stojny byly napadeny dřevokaznou houbou, hmyzem a na několika místech byly vyklované díry od datla. V roce 2015 proběhla v rámci Programu obnovy venkova výměna 6 ti stojen, které byly ve velmi špatném stavu. (4 spodní stojny a 2 stojny v prvním patře rozhledny). Všechny kmeny na vyměněné stojny byly nejprve vysušeny v sušičce na vlhkost nižší než 25 %, následně byly převezeny do Soběslavi na tlakovakuovou impregnaci. Ta zaručuje dřevu výrazné prodloužení životnosti na 20 a více let. 

Bohužel při opravě rozhledny byl odborníkem zjištěn skutečný stav i ostatních stojen ve vyšších patrech a byl označen jako kritický. Rozhledně hrozilo uzavření z důvodu ohrožení statiky konstrukce. 

terezka

Sdružení obcí Toulovcovy Maštale zpracovalo projekt na výměnu 10 dalších stojen a podalo žádost o dotaci z dotačního programu Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji, aby byl zajištěn a udržen provoz rozhledny.

Realizace projektu byla zahájena koncem roku 2016 a trvala do konce června 2017. Z důvodu stavebních prací bylo nutné rozhlednu Terezku na 3 týdny veřejnosti uzavřít. Pro ošetření dřevěných stojen byl použit stejný technologický postup jako při výměně prvních šesti stojen, každý z kmenů byl na horním řezu zakryt plechem, aby do něho nepronikala voda. Následně byly kmeny natřeny 2x vrchním ochranným nátěrem.

Projekt byl financován z rozpočtových prostředků Pardubického kraje z dotačního programu Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji ve výši 300 000 Kč a z vlastních zdrojů svazku. Celkové náklady na akci činily 442 471  Kč.

terezka