Turistické cíle

Historie Proseče

Od roku 1961 je v prostorách domku umístěna expozice historie Prosečska, dobového oblečení, nádobí, keramiky, skla a nábytku. Jsou zde zmíněny i významné osobnosti spjaté s tímto krajem – spisovatelka Teréza Nováková, bratři Mannové nebo Alois Metelák.

Podstatná část vystavených předmětů byla převzata z pamětní síně, podařilo se je ale doplnit o řadu dalších věcí získaných od občanů Proseče, většinou darovaných na základě výzev nebo pomocí osobních kontaktů.

Vnitřní uspořádání muzea je stejné, jaké bylo ve většině středočeských venkovských chalup. Z kamenné předsíňky se vchází vlevo do hlavní dřevěné světnice, přímo je vstup do černé kuchyně a vpravo do komůrky určené pro děvečku nebo výměnkáře. 

 

 

muzeum

Ve vitrínách jsou ukázky krásných výrobků sklářů z posekanecké sklárny (19. století) a několik střepů z ještě mnohem starší sklárny v Záboří ze 17. století.

Velkou část zaujímají expozice dokumentující některá řemesla v Proseči a okolí provozovaná v 18., 19. a ještě na začátku 20. století - barvířství, vyšívání, šití prádla, výroba nitěných knoflíků.

Další vitríny jsou věnovány významným osobnostem, které Prosečí prošly, žily zde nebo se jí významně dotkly. Spisovatelka Teréze Nováková, němečtí spisovatelé Heinrich a Thomas Mannové, Alois Metelák.   

muzeum